การวางแผนเพื่อการแต่งงาน

* กรุณากรอกข้อมูลในช่องสีฟ้า
1. ประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับงานแต่งงาน
- ค่าสินสอด* (*ค่าสินสอดไม่คิดเงินเฟ้อ)<
บาท
- ค่าชุดแต่งงาน
บาท
- ค่าเช่าสถานที่/อาหาร
บาท
- ค่าพิมพ์การ์ด/ของชำร่วย
บาท
- ค่าถ่ายรูป
บาท
- อื่นๆ
บาท
- ระยะเวลาถึงปีที่จะแต่ง
ปี
- อัตราเงินเฟ้อ
%
- รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมในอนาคต
บาท
2. คำนวนเงินเก็บเพื่อการแต่งงานในอนาคต
- เงินเก็บในปัจจุบันที่เตรียมไว้เพื่อการแต่งงาน
บาท
- วางแผนเก็บเงินเดือนละ
บาท
- อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
%
- จะมีเงินเก็บในอนาคตในปีที่จะแต่งงาน
บาท
- จะต้องเตรียมเงินเพิ่ม(+)/ลด(-)
บาท
- คิดเป็นเงินที่จะต้องเก็บเพิ่ม(+)/ลด(-)ต่อเดือน
บาท
- สรุปจำนวนเงินที่จะต้องเก็บ/เดือน
บาท
สนใจรับคำปรึกษา กรุณาแจ้งชื่อ และข้อมูลติดต่อที่