การวางแผนเพื่อซื้อรถยนต์

* กรุณากรอกข้อมูลในช่องสีฟ้า
1. ประมาณราคารถที่จะซื้อในอนาคต
- ราคารถที่ต้องการซื้อ :
บาท
- ระยะเวลาถึงปีที่ต้องการจะซื้อรถ :
ปี
- ราคารถปรับขึ้นปีละ :
%
- ราคารถ ณ.ปีที่ต้องการซื้อ :
บาท
2. คำนวนเงินเก็บและเงินกู้เพื่อการซื้อรถ
- เงินเก็บในปัจจุบันที่เตรียมไว้ซื้อรถ :
บาท
- วางแผนเก็บเพิ่มอีกเดือนละ :
บาท
- อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน :
%
- จะมีเงินเก็บในอนาคตในปีที่ต้องการซื้อรถ :
บาท
- จะต้องกู้เงินเพิ่มอีก :
บาท
3. คำนวนเงินผ่อนรถจากการกู้เงินเพิ่ม
- จำนวนปีที่ต้องการผ่อน :
ปี
- อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ :
%
- รวมยอดเงินกู้+ดอกเบี้ย :
บาท
- เงินผ่อนรถต่อเดือน :
บาท
สนใจรับคำปรึกษา กรุณาแจ้งชื่อ และข้อมูลติดต่อที่