เกี่ยวกับเรา

decor-about

WDC Group

เราคือบริษัทที่ให้การบริการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวางแผนการเงินตามหลักสากล เราให้ความสำคัญกับการบรรลุเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าของเรา ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเพื่อการเกษียณ , วางแผนเพื่อการศึกษา , วางแผนมรดก , แผนการลงทุน , วางแผนการจัดการความเสี่ยงและวางแผนการจัดการด้านภาษี ให้กับบุคคลทุกสาขาอาชีพ

ปรัชญาองค์กร : “ทุกชีวิตที่เราสัมผัส ชีวิตต้องดีขึ้น (THE BETTER LIFE)”

วิสัยทัศน์ : “บริษัทที่ให้การบริการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม”

พันธกิจ : “เราช่วยให้คุณบรรลุทุกเป้าหมายทางการเงินที่คุณต้องการ”

มาตรฐานวิชาชีพ

MDRT. (The Million Dollar Round Table)

MDRT คืออะไร?

MDRT.คือสมาคมของสุดยอดมืออาชีพทางด้านการเงินนานาชาติ ที่มีสมาชิกกว่า 31,500 คน หรือน้อยกว่า 1% ของตัวแทนหรือผู้ให้การบริการทางการเงินทั่วโลก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2470 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สมาชิก MDRT.จะให้บริการลูกค้าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม พร้อมทั้งใช้ความรู้อย่างมืออาชีพ เต็มความสามารถ

IARFC. (International Association of Registered Consultants)

IARFC คืออะไร?

IARFC. คือสมาคมของที่ปรึกษาทางการเงินรับอนุญาตินานาชาติ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหากำไร อุทิศตัวเอง เพื่อให้การศึกษา ฝึกอบรม สนับสนุน และพัฒนา ที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีการใช้จ่าย การออม การประกัน การลงทุนและมีการวางแผนที่ดีสำหรับอนาคตของลูกค้า ปัจจุบันมีสมาชิกทั่วโลกประมาณ 8,000 คน

FChFP. (The Fellow Chartered Financial Practitioner)

FChFP คืออะไร?

FChFP เป็นคุณวุฒิที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการยอมรับกันในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค รับรองโดย APFinSA มีประเทศสมาชิกอยู่ 11 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย, ฮ่องกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, มาเก๊า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน และไทย นักวางแผนการเงินที่ได้รับคุณวุฒินี้ สามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลที่สมเหตุสมผล รวมทั้งจัดทำรายงานทางการเงินได้เหมาะสมกับข้อมูลทางการเงินและความต้องการของลูกค้า นักวางแผนการเงิน หรือ ในนาม “นักออกแบบความมั่งคั่ง” ของ WDCgroup ทุกท่านได้ผ่านหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับกันในระดับสากลนี้แล้วทั้งสิ้น อีกทั้งยังพัฒนาความรู้ ทักษะ ในทุกๆด้านผ่านจากประสบการณ์จริงในการพบเจอลูกค้าที่ช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงิน