ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง WEALTH DESIGNER

WDC Group คือ บริษัทที่ให้การบริการวางแผนการเงินส่วนบุคคล โดยใช้หลักการวางแผนการเงินตามหลักสากล เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเรา บรรลุในทุกเป้าหมายทางการเงินที่เขาต้องการ ผ่านการบริการสินค้าทางการเงินที่เหมาะสมกับเป้าหมายนั้น ๆ เช่นการวางแผนเพื่อการเกษียณ การวางแผนทุนการศึกษาสำหรับบุตร การวางแผนมรดก การวางแผนลงทุน การวางแผนจัดการด้านความเสี่ยง และการวางแผนภาษี ซึ่งนอกจากให้การบริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแล้ว เรายังให้บริการสำหรับลูกค้าองค์กรอีกด้วย เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันสุขภาพพนักงาน

ลักษณะงาน

ค้นหาเป้าหมายทางการเงิน วางแผน และจัดทำแผนการเงินด้วยหลักการวางแผนการเงินตามหลักสากลที่เหมาะสมและถูกต้อง

นำเสนอและคัดเลือกสินค้าทางการเงินที่เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า

คุณสมบัติที่ต้องการ

สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25-40 ปี

การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าทุกสาขา หากเป็นสาขาการตลาด หรือ การเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

มีประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำ 2 – 3 ปี

หากมีพื้นฐานงานด้านการเงินและมีใบอนุญาตขายหลักทรัพย์ (SINGLE LICENSE) หรืองานด้านการตลาดมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

มีทัศนคติที่ยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

มีความกระตือรือร้นสูง และมีความเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเอง

” เรารับคนที่มีความคิดที่ไม่ธรรมดา ถ้าคุณเป็นคนทั่วไปใช้ชีวิตไปวัน ๆ ไม่กล้าฝันใหญ่ กรุณาอย่าสมัครมา “

วิธีการรับสมัครงาน

ส่งเป็นคลิปแนะนำตัวเอง และเหตุผลที่สนใจงาน ความยาวไม่เกิน 3 นาที และ Resume มาที่ : contact@wdcgroup.co.th

หรืออัปโหลดไฟล์ของคุณที่นี่

คลิปแนะนำตัวเอง และเหตุผลที่สนใจงาน ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ขนาดไม่เกิน 20 MB)
เฉพาะไฟล์นามสกุลดังต่อไปนี้ .avi , .mp4 , .mov , .mpg , .3gp , .flv , .wmv , .divx , .mkv , .m4v

Resume (ขนาดไม่เกิน 10 MB)
เฉพาะไฟล์นามสกุลดังต่อไปนี้ .doc , .docx , .pdf , .xls , .xlsx , .ppt , .pptx , .jpg

นัดสัมภาษณ์ด้วยตนเองที่ โทร: 081-992-7606 , 02-489-4474