ทดลองวางแผนการเงิน

ทำไมเราต้องวางแผนการเงิน

คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าการวางแผนการเงิน คือ การทำให้ได้ผลตอบแทนมาก ๆ ซึ่งเป็นความจริงเพียงส่วนเดียว ความจริงแล้วการวางแผนทางการเงินเป็นกระบวนการจัดการสินทรัพย์เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อช่วยให้ชีวิตของลูกค้าของเรา พบกับความอิสรภาพและความมั่นคง

 

กระบวนการวางแผนทางการเงิน เริ่มจากการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางการเงิน การตรวจสอบสถานะทางการเงินในปัจจุบัน วิเคราะห์และประเมินสถานะทางการเงิน จัดทำแผนการเงิน นำแผนไปปฏิบัติและติดตามเพื่อให้เป็นไปตามแผน

 

“เราจัดเตรียมวิธีที่จะช่วยให้ทุกเป้าหมายทางการเงินของคุณเป็นจริง” เพื่อให้คุณก้าวย่างอย่างมั่นคง สู่ทุกเป้าหมายทางการเงินที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการเกษียณอายุ, การศึกษาของบุตร, การลงทุน, การจัดการความเสียง, การออม, การจัดการด้านภาษี เราได้จัดเตรียมวิธีการการวางแผนการเงินที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายตามหลักสากล ซึ่งมีความเหมาะสมกับลูกค้าเฉพาะเจาะจงของเรา เพื่อช่วยให้ลูกค้าทุก ๆ รายของเราสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

ไม่มีใครวางแผนที่จะล้มเหลว แต่ที่ล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน

ทดลองวางแผนทางการเงิน