บริการของเรา

ขบวนการการวางแผนทางการเงิน

เริ่มต้นจากขบวนการค้นหาความต้องการของชีวิต ซึ่งการเงินเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายของชีวิต เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินของลูกค้าแต่ละคนก็แตกต่างกันไปตามแต่สถานะ ณ เวลานั้น ๆ

ขบวนการวางแผนทางการเงิน เริ่มต้นจากการวิเคราะห์กระแสเงินสด วิเคราะห์ถึงสถานะการเงินในปัจจุบันถึงรายรับ รายจ่าย การออม การลงทุน การตรวจสอบวิเคราะห์จัดการทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากการสอบถาม ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในการค้นหา และจัดเตรียมแผนการเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินในอนาคตของคุณ

การบริการการวางแผนทางการเงินของเราประกอบไปด้วย

การปกป้องความมั่งคั่ง

ด้วยความรับผิดชอบของที่ปรึกษาทางการเงิน การปกป้องความมั่งคั่งถือเป็นสิ่งแรกที่ที่ปรึกษาทางการเงินจะต้องช่วยลูกค้าของเราตรวจสอบเปรียบเสมือนการตรวจสอบรอยรั่วทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ ก่อนที่จะทำให้ความมั่งคั่งเพิ่มพูนต่อไป

แผนการเงินที่ปกป้องความมั่งคั่งประกอบไปด้วย :

decor-service02

แผนคุ้มครองรายได้ของครอบครัว

การสูญเสียผู้นำครอบครัว นอกจากจะนำความเสียใจมาสู่บุคคลในครอบครัวแล้ว ยังเป็นการสูญเสียรายได้ที่จะนำมาใช้ในการเลี้ยงดูสมาชิกทุกคนในครอบครัวอีกด้วย แผนคุ้มครองรายได้ครอบครัว จะช่วยให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่าครอบครัวที่เขารัก จะยังคงมีความมั่นคงต่อไป ไม่ว่าเขาจะอยู่กับครอบครัวหรือไม่ก็ตาม

แผนคุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพ

การเจ็บไข้ได้เป็นป่วยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่การวางแผนปกป้องความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากค่ารักษาพยาบาลและการขาดรายได้ สามารถลดความสูญเสียจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่นับวันจะสูงขึ้นตลอดเวลาได้

decor-service09

กองทุนดูแลสุขภาพระยะยาว

การเจ็บป่วยในยามชราเป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงมาก การจัดเตรียมเรื่องประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเช่นกัน การวางแผนการออมและการลงทุนเพื่อเป็นกองทุนสำหรับการดูแลสุขภาพในระยะยาว เป็นวิธีการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับคุณในยามชรา

การเพิ่มพูนความมั่งคั่ง

การเพิ่มพูนความมั่งคั่ง เป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนต้องการ แต่ความมั่งคั่งจะมีขึ้นได้ก็ต้องมีการวางแผนที่ดี ทั้งเรื่องของการออมและการลงทุน ซึ่งการวางแผนเรื่องนี้จำเป็นที่ต้องกำหนดเป้าหมายออกเป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งแต่ละเป้าหมายจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ และวิธีการแตกต่างกัน

แผนการเงินเพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่ง ประกอบไปด้วย :

แผนเพื่อยามเกษียณอายุ

ด้วยวิวัฒนาการในการดูแลสุขภาพ ทำให้คนมีอายุยืนขึ้น แต่สิ่งที่ตามมาก็คือ ความจำเป็นที่จะต้องมีเงินอย่างเพียงพอ ในวันที่เราหยุดจากการทำงาน การที่จะมีเงินในวันที่เราเกษียณอายุอย่างเพียงพอ จำเป็นที่ต้องมีการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ เริ่มต้นจากการทราบถึงชีวิตหลังเกษียณที่ต้องการ จำนวนเงินที่ต้องมีในวัยเกษียณอายุ การวางแผนการออมและการคัดเลือกสินค้าทางการเงินที่เหมาะสม ที่ปรึกษาทางการเงินของเราจะช่วยให้คุณได้มั่นใจว่าในวันเกษียณของคุณ จะเป็นวันแห่งความสุขตลอดไป

แผนเพื่อการศึกษา

การศึกษาของบุตรหลาน เป็นความหวังที่พ่อ – แม่ทุกคนต้องการ แต่การที่เด็ก ๆ จะมีการศึกษาได้นั้น จำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษา ซึ่งสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของพ่อ – แม่ทุกคน การจัดเตรียมทุนการศึกษาจำเป็นที่ต้องรู้ถึงจำนวนเงินที่ต้องมีสำหรับการศึกษา การวางแผนการออมที่เป็นระบบ การคัดเลือกสินค้าทางการเงินอย่างเหมาะสม เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีในการวางแผนการศึกษาของบุตรหลานของเรา

แผนการลงทุน

การลงทุนนอกจากจะพิจารณาแต่เรื่องผลตอบแทนแล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณาด้วยก็คือ ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละคน ซึ่งการวางแผนการลงทุนจากที่ปรึกษาทางการเงินของเรา จะใช้สิ่งเหล่านี้ในการให้คำแนะนำกับลูกค้าของเรา ในการจัดสรรงบประมาณในการลงทุน การคัดเลือกสินค้าทางการเงินที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าของเราทุกคน

แผนภาษี

ค่าใช้จ่ายเรื่องภาษีถือเป็นค่าใช้จ่ายสำคัญสำหรับผู้มีรายได้ การวางแผนภาษีไม่ใช่เป็นการหลีกเลียงภาษี แต่เป็นขบวนการการจัดการด้านภาษีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจำนวนเงินที่ประหยัดได้ในแต่ละปี สามารถเพิ่มความมั่งคั่งให้กับคุณได้

การกระจายความมั่งคั่ง

ความมั่งคั่งสามารถถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้ หากมีการวางแผนที่ดีด้วยการแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินของเราสามารถช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า ความมั่งคั่งของท่านจะได้ส่งต่อไปยังบุตรหลานของคุณโดยไม่บกพร่องและมีประสิทธิภาพที่สุด

แผนมรดก

การวางแผนมรดกเป็นขั้นตอนสำคัญในการจัดการความมั่งคั่งโดยรวม เป็นการเตรียมการจัดสรรทรัพย์สินอย่างเป็นระบบล่วงหน้า เป็นการป้องกันปัญหาการแบ่งทรัพย์สินของทายาท อีกทั้งเป็นการเพิ่มความมั่งคั่งให้เพียงพอสำหรับทายาทแต่ละคนได้